Hur sprider sig vägglöss?

Vägglöss är bra på att lifta och kan i praktiken hänga med dig varsomhelst. Det räcker att du får med dig en enda befruktad hona för att ett nytt angrepp ska kunna uppstå.  Vägglusen vill bo nära maten, så tidigt vid ett vägglusangrepp hittar vi dem 9 av 10 gånger i sängen (eller den plats vi sover på). Så ju fler gäster ett hotell, B&B, vandrarhem eller sovrum har desto större blir risken för att denna plats ska drabbas av ett vägglusangrepp. Även i offentliga miljöer, transportmedel som tåg, buss samt flyg alternativt biosalonger och väntrum, m.fl. platser där vi människor befinner oss, kan problem med vägglöss uppstå.

I huvudsak sprids vägglöss med  våra saker, exempelvis väskor och möbler. Och eftersom de dras till vår doft och vill vara i vår närhet, kan det vara via alla föremål  som bär vår doft. Det kan vara sängar, soffor, resväskor, handväskor, ryggsäckar, skor, svettiga träningskläder, låneböcker, gosedjur, mobiltelefonen, skinnplånböcker eller läderarmband m.fl. föremål. Listan är lång.

Efterhand som ett angrepp etablerats och vägglössen blir allt fler, ökar risken för att de ska sprida sig vidare till andra platser i rummet och till intilliggande rum eller lägenheter, samt till offentliga miljöer. Ju tidigare vi upptäcker, eller allra helst förebygger, ett angrepp och ju snabbare en sanering inleds desto mindre risk för spridning. Vi rekommenderar alltid att den drabbade anlitar ett professionellt skadedjurssaneringsföretag.

Var trivs vägglöss?

Vägglöss vill vara i vår närhet och de är mästare på att gömma sig. De sitter still i mörka trånga vrår större delen av dygnet och kommer enbart fram när de ska äta. Detta sker oftast på natten när det är mörkt, vilket bidrar till att det blir extra svårt att upptäcka ett pågående angrepp.

Att de skulle gilla smuts är en myt som helt i onödan gjort att den som drabbats av ett angrepp ofta inte bara känner obehag för själva vägglusen, utan även för att det skulle antyda att man inte sköter sin hygien. Men det är inte sant, för även i ett kliniskt rent hem finns det platser där vägglusen kan gömma sig utan att bli upptäckt, t ex under sängen, bakom vägglister och liknande. Den enda förutsättningen som krävs för att en vägglus ska trivas är att det bor människor i sängen/rummet. Man kan inte städa bort ett vägglusangrepp.

Cimex Lectularius
Vägglus som biter

Vägglusen hittar fram till maten (vårt blod) genom vår utandningsluft (koldioxid, CO2) som triggar den att börja leta efter mat, vår kroppsvärme och unika människodoft (kairomoner) som gör att den hittar rätt när den kommer i vår närhet. Doften vi utsöndrar gör att vägglusen kan skilja oss från andra däggdjur. (Dock tvekar inte en vägglus att sticka våra husdjur om den inte har tillgång till vårt blod.)

Risken att drabbas av ett vägglusangrepp kan vara större för en person som reser mycket, har många sociala kontakter (det vill säga många övernattande gäster, eller som själv sover borta ofta), framförallt i kombination med köp av möbler ”second hand”. Container- eller loppisfynd kan utgöra en stor risk för vägglöss!  De verksamheter som löper störst risk för att få problem med vägglusangrepp är alla som erbjuder övernattningar, t.ex. olika typer av korttidsboende som studentbostäder och hotell.

Tidig upptäckt och en omedelbar saneringsinsats är avgörande när det gäller vägglusangrepp, dels för att minska risken för spridning och dels för att obehag och lidande, inklusive dyra kostnader eller försämrat rykte ska förstöra för den drabbade.

Kontakta oss