Hur blir man av med vägglöss?

Tidigare användes enbart kemiska bekämpningsmedel och i stor utsträckning görs så fortfarande på många håll i vår värld. Problemet med dessa metoder är att vägglössen utvecklat resistens, dvs. motståndskraft, mot insektsgift. Ju oftare man använder sig av insektsgift som enda  bekämpningsmetod desto mindre effekt kommer denna sanering att ha mot vägglusangreppet.  För att få ett bra resultat krävs i en sådan situation en högre och högre dos av insektsgift. Och till slut får den kemiska bekämpningen ingen effekt alls, oavsett dosering.  För ett växande antal vägglusstammar är vi redan där. Vår rekommendation till saneringsbranschen är att  byta saneringsstrategi och gå över till mekaniska/fysikaliska saneringsmetoder på bred front. Dessa metoder består av en kombination av kyla, värme och kiselgur tillsammans med aktiva/passiva fällor och madrasskydd. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det också vara klokt att börja arbeta  förebyggande i miljöer med hög risk för vägglöss.

Om du upptäcker att du har vägglöss hemma rekommenderar vi följande:

  1. Kontakta omedelbart en professionell skadedjurssanerare. Försök inte ta dig an vägglusangreppet på egen hand, det riskerar bara att förvärra situationen.  Använd inte något insektsmedel på egen hand, risken är överhängande att du försvårar situationen istället.  Du ska inte heller börja flytta ut möbler eller andra saker från det misstänkta rummet.  Låt allt stå kvar tills saneringsteknikern varit där och undersökt situationen. Om du står ut så  sov kvar i din säng under hela behandlingsperioden, även om det kan kännas jobbigt.  Ett madrasskydd i kombination med vägglustjep kan hjälpa till att minska obehaget. Flyttar du ut i soffan i vardagsrummet kommer en vägglössen att följa med dig och risken är då stor för att det tar längre tid att bli av med angreppet.
  2. Låt skadedjurssaneraren välja den effektivaste metoden för att stoppa angreppet. En  framgångsrik sanering  tar tid och behöver innehålla en kombination av mekaniska/fysikaliska, saneringsmetoder; madrasskydd, detektionsfällor, värme, kyla och framförallt kiselgur. Vår produkt Nattaro Safe®, vägglustejp, fungerar bekämpande och har en långvarig effekt. Var beredd på att en framgångsrik sanering tar tid och kräver en stor egen insats.
  3. Montera Nattaro Safe® på alla sängar som ett förebyggande skydd i riskutsatta miljöer och när övriga insatser är avslutade, för att förhindra att nya angrepp blir epidemiska. Nattaro Safe® gör det möjligt att jobba med vägglusens biologi istället för mot den.
Nattaro Safe – ”vägglustejp”
Kontakta oss