Tjänster

Rådgivning

Nattaro Labs medarbetare kan ta sig an uppdrag på konsultbasis om er organisation har behov av att utveckla en saneringsrutin, riskbedömning eller handlingsplan m.m. för hanteringen av förekomsten av vägglöss, inklusive risken för angrepp.

Utbildningar

Vi kan skräddarsy utbildningar i vägglusens biologi och kemiska ekologi för olika personalkategorier som kommer i kontakt med vägglusproblematiken i sitt dagliga arbete. Utbildningen kan ske hos er eller i ändamålsenliga lokaler här hos oss på Medicon Village i Lund. Läs mer om våra utbildningar här.

Utveckling

Vi är experter på vägglöss och hur dess angrepp kan förebyggas och bekämpas. Genom vår bakgrund och sammansättning av kompetenser har Nattaro Labs en unik ställning som forsknings- och utvecklingsföretag. Med egna patent och unika produkter och lösningar bygger vi vår position på marknaden. Vår övertygelse är också att framgång skapas genom samarbeten och har redan idag flera nära samarbeten med kunder och partners, men är alltid öppna för nya.

Mer information

Vi är alltid öppna för nya kontakter, så hör gärna av dig om du har idéer om hur just vi skulle kunna samarbeta!

Kontakta oss för ytterligare information

Kontakta oss