20 Mar 2021

Visste du att vägglusen är en smart liftare?

 

Tips för all personal i hemtjänst (eller alla ni med andra yrken som riskerar att komma i kontakt med vägglöss på arbetet):

  • Använd arbetskläder och arbetsskor, byt om på jobbet.
  • Förkläde är bra när man bäddar sängar etc (och skaka dem efter varje brukare, eller använd engångs). OBS! Ser du något misstänkt, dvs. spår efter vägglöss, anmäl till fastighetsägaren/saneringsföretag omedelbart!).
  • Använd skoskydd (nya på varje plats).
  • Förvara din väska och dina ytterkläder i en plastpåse som du hänger upp i hallen, lägg dem inte på möbler eller golvet hos brukaren.
Nattaro Safe, vägglustejp, som förebyggande skydd i en miljö med hög risk.

Fastighetsägarens ansvar

Vad tycker du, bör alla fastighetsägare lämna ut information till de boende om?;
1) Det finns en historik med vägglöss i lägenheten du ska flytta in i.
2) Det pågår ett vägglusangrepp (som är under behandling) i fastigheten du bor i.

I New York säger lagstiftningen idag att en fastighetsägare måste upplysa en ny hyresgäst om det finns en historik med vägglöss i lägenheten. Nu presenteras ett förslag att fastighetsägare även ska vara skyldiga att meddela övriga hyresgäster om det pågår saneringar mot vägglöss i deras fastighet/fastigheter. Dock inte i vilken lägenhet.

Läs mer

I New York

I Daily News

Kontakta oss