Nattaro Scout® – aktiv fälla med lockande doftbete

Finns det vägglöss? Nattaro Scout® har svaret.

Nattaro Scout® är en detektionsfälla för vägglöss för den professionella skadedjurssaneringsmarknaden, och blir ett komplett system för tidig upptäckt av ett vägglusangrepp tillsammans med vårt unika doftbete. Monitorn kan användas såväl före, som under och efter sanering. Den är ett effektivt verktyg för tidig upptäckt, men också vid den efterkontroll som krävs för att säkerställa att valda saneringsmetoder har fungerat. Doftblandningens effekt är bevisad och verifierad genom omfattande forskning- och utveckling i vårt eget labb.

Monitoring System with Pheromone Lure
Nattaro Scout

Nattaro Scout® bygger på många års forskning och vi är stolta över den färdiga produkten. Arbetet fortsätter nu med att ta fram ytterligare varianter och nya tillämpningar.

Hur fungerar Nattaro Scout®?

Nattaro Scout består av ett utbytbart doftbete samt en mekanisk fälla. Doftbetet utgörs av syntetiska feromoner, som kapslats in och förpackats för optimal avgivning. Betet aktiveras när det läggs i fällan, som därefter placeras ut enligt anvisningarna.

Vårt bete har en bevisad effekt såväl i labb som i fält. I filmen visas test av doftbetet i en ändamålsenlig arena. Filmad i mörker för att inte störa vägglössens naturliga beteende.

Användningsområden

Att tidigt kunna upptäcka och fastställa förekomsten av ett vägglusangrepp är avgörande för en kostnadseffektiv sanering. Angrepp som pågår länge ökar risken för spridning till bekanta, grannar, offentliga miljöer och transportmedel.

Med Nattaro Scout kan rätt åtgärder sättas in snabbare, vilket minimerar kostnader och tidsåtgång för saneringen. Det begränsar även lidandet för de som drabbats. Idag använder saneringsföretag både sökhundar och visuella inspektioner för att fastställa ett vägglusangrepp. Båda metoderna är tidskrävande, kostsamma och ger inte samma kontinuerliga övervakning som Nattaro Scout.

Nattaro Scout® kan med fördel användas för att:

  1. Bekräfta misstänkta angrepp
  2. Efter avslutad sanering verifiera att saneringen varit framgångsrik och att inga vägglöss finns kvar
  3. Kontinuerligt övervaka miljöer med stor risk för angrepp, t.ex. hotellrum
Nattaro Scout doftbete

 

Hålet ska peka uppåt
Mer information om produkten och hur man använder den,

Kontakta oss

Kontakta oss