Bed Bug Protector – madrasskydd

Marknadens enda vägglusskydd anpassat för alla sängar i Skandinavien

Bed Bug Protector är ett innovativt vägglusskydd för sängar av skandinavisk sängtyp och som fungerar såväl preventivt som reaktivt vid vägglusangrepp. Skyddet är utvecklat av HildingAnders, ledande sängtillverkare, i nära samarbete med Nattaro Labs.

Bed Bug Protector finns för alla typer av ramsängar, vändbara madrasser och bäddmadrasser av skandinavisk standard. Madrasskyddet har två viktiga tillämpningar;

  1. Vid en sanering –  ett pågående angrepp ”kapslas” in med hjälp av madrasskyddet, och det boende kan då sova kvar i sin säng utan rädsla. Skyddet ska därefter sitta kvar i minst 12 månader, gärna i kombination med vår vägglustejp som ett förebyggande skydd mot nya angrepp.
  2. På helt nya sängar – för att skydda sängramen från att smutsas ner av ett angrepp samt underlätta vid inspektioner av sängen, framförallt i hotellmiljöer.

Notera dock att Bed Bug Protector i sig inte kan förhindra eller förebygga ett angrepp i rummet eller fastigheten i stort. BedBug Protector är testad av oberoende laboratorier och har utlovad funktionalitet.

Monteringsanvisning

Bed Bug Protector, montering

Mer information

Kontakta oss

Kontakta oss