Produktutveckling

Nattaro Labs är ett produktutvecklande bolag, som arbetar strategiskt med att utveckla innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Basen är en gedigen kunskap och lång erfarenhet från samtliga steg i utvecklingsprocessen – från konceptutveckling och prototypkonstruktion till färdig volymproduktion och industrialisering.

Företaget arbetar såväl i egna projekt som tillsammans med utvalda partners i en noga utarbetad process med uppföljning och kvalitetssäkring i varje steg. Innovationsfokus i kombination med evidensbaserad forskning har medfört att Nattaro Labs vid flera tillfällen beviljats finansiellt forskningsstöd av Vinnova m.fl. institutioner för att genomföra innovationsprojekt tillsammans med namnkunniga partners, som spänner över bl.a. design, materialval, kemisk ekologi och vilka resulterat i unika, egenutvecklade produktkoncept.

I strategin för produktutvecklingen ingår även ett långsiktigt IPR arbete med såväl mönsterskydd som flera beviljade patent i Sverige och internationellt. Ledstjärnor är användarvänlighet samt en attraktiv och funktionell design i nära samarbete med utvecklingspartners, branschen och kunder. Nattaro Labs har idag en unik position som produktutvecklande vägglusspecialister på den internationella marknaden. Våra utvecklingsprojekt och pågående patentansökningar är delar i en tydligt uttalad ambition att stärka denna position ytterligare.

Nattaro Safe
Bed Bug Protector
Nattaro Scout

 

 

 

 

 

 

Mer information
  • Vill du veta mer om vår produktutveckling?

Kontakta oss

Kontakta oss