Partners

Många olika aktörer behöver samverka för att vi ska kunna komma tillrätta med den samhällsutmaning som ett växande problem med vägglusangrepp utgör. Vi på Nattaro Labs har sedan start ett nära samarbete med flera berörda aktörer på området. Framförallt tror vi vårt partnerskap med de ledande saneringsföretagen i Sverige, Anticimex och Nomor, är viktigt för att våra erbjudanden blir så bra det går. För en god förståelse av konsekvenserna av ett angrepp så har vi även en levande dialog med både drabbade privatpersoner och näringsidkare, som hotell, studentbostäder, fastighetsbolag, försäkringsbolag m.fl. aktörer på marknaden.

Vår bakgrund är i forskarvärlden och framförallt då  inom ämnesområden som kemisk ekologi, biologi och kemi.

Då ett tidigt vägglusangrepp 9 av 10 gånger först upptäcks i sängen är det logiskt att vi har ett nära och framgångsrikt samarbete med en av världens ledande sängtillverkare, HildingAnders.

Nattaro Labs medarbetare har över åren medverkat som föreläsare vid nätverksträffar i fastighetsbranschen, bl.a. som gästföreläsare på SABO tre år i rad. Vi har också genomfört utbildningsinsatser för Studentbostadsföretagen, saneringsbranschen och fastighetsbolag samt inte minst socialförvaltningar.

Under 2014 genomförde Migrationsverket och Nattaro Labs en omfattande pilotstudie av produkten Nattaro Safe som förebyggande skydd mot vägglusangrepp i boendemiljöer med hög risk.  Resultatet blev över förväntan och Nattaro Safe rekommenderas nu som standard i alla miljöer med stor risk för vägglusangrepp.

Ett av de främsta skälen till att Nattaro Safe® är så effektiv är att, rätt monterad, så bryts vägglusens livscykel effektivt då samtliga nymfer dör innan de blir vuxna efter att de passerat igenom vägglustejpen.  På så sätt kan vi undvika en epidemisk tillväxt av vägglusangreppet.

 

Mer information
  • Om du vill veta mer om våra partnerskap, ta del av våra forskningsresultat, eller veta mer om våra produkter.

Kontakta oss

Kontakta oss