Historik

Utmaningar är till för att lösas med kunskap och kreativitet. Det var utgångspunkten när Nattaro Labs registrerades som bolag i april 2011. Problemet med vägglöss hade ökat kraftigt i västvärlden och de beprövade kemiska bekämpningsmedlen blev allt mer verkningslösa efterhand som vägglössen utvecklade resistens. Så det behövdes nya idéer.

Foto: Peter Brinch, 2012

Frågan var bara vad?

De fyra grundarna Dr Camilla Ryne, Magnus Bäckmark, Carl-Magnus Hansson och Christine Dahlman Jacobsen började undersöka saken. Besökte angripna lägenheter och fastigheter, intervjuade de drabbade samt undersökte hur saneringen mot vägglöss genomfördes. Tidigt inleddes ett nära samarbete med saneringsföretagen och deras drabbade kunder.

Denna nyfikenhet i kombination med Dr Rynes kunskap om vägglusen , Magnus långa erfarenhet av produktutveckling, Carl-Magnus kunskaper inom industrialisering, Christines kompetens inom affärsutveckling och en rejäl dos kreativitet ledde till att den patenterade produkten Nattaro Safe® såg dagens ljus.

Sommaren 2012 drabbades Nattaro Labs av sorg då Dr Camilla Ryne avled i cancer. Tack vare ett starkt stöd från de övriga ägarna, familj och vänner orkade de kvarvarande grundarna driva verksamheten vidare mot alla odds. En kombination av envishet och önskan om att kunna göra skillnad för alla som drabbats av vägglusangrepp genom att tillhandahålla innovativa produkter med bevisad effekt och minimal miljöpåverkan har varit och förblir en stark ledstjärna.

Nattaro Labs som organisation fortsätter i samma anda, och kombinerar kunskap, forskning, erfarenhet, nyfikenhet och kreativitet för att ständigt kunna utveckla nya produkter och tillämpningar, både själva och i samarbete med partners.

Mer information
  • Grundarna träffades år 2010 på Entreprenörsprogrammet, som drevs av Life Science/Mobile Heights Business Center, genom Mobile Heights på Ideon i Lund. Under åren 2012-2016 var företaget medlem av Lund Life Science Incubator, numera SmiLe Incubator. Företaget har sin verksamhet på Medicon Village sedan 2012.
  • Vill du veta mer om Nattaro Labs och vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Kontakta oss