Forskning

Det dagliga arbetet i vårt lab leds av Dr Jette Knudsen, och vårt fokus är utöver vägglusens kemiska ekologi också att bygga upp en djupare förståelse om insektens beteende. Hos oss pågår ett kontinuerligt arbete med att finna nya samt att förbättra befintliga metoder att bekämpa vägglusen, och alltid med utgångspunkt i vägglusens biologi.

Dr Camilla Ryne, som till vår stora sorg avled i cancer 2012, är den främsta anledningen till att Nattaro Labs startades. Hon valde år 2011 att tillsammans med de andra tre grundarna dra igång verksamheten. Tillsammans delade grundarna en vision för hur man bäst borde ta sig an utmaningen och finna nya strategier och metoder för en effektiv bekämpning av vägglöss. Dr Ryne genomförde under åren 2006-2010 ett flertal forskningsprojekt på Ekologiska Institutionen (Feromongruppen) vid Lunds Universitet tillsammans med bl.a. Dr Jette Knudsen. Insatserna resulterade i fyra internationellt erkända publikationer, som spänner från vägglössens egenproducerade feromoner (framförallt då alarmferomoner) till hur enskilda mänskliga dofter styr födosöksbeteendet. Dessa forskningsresultat gav Nattaro Labs en unik och stark start att bygga vidare från.

Nattaro Labs bedriver både grundforskning och utvecklar tillämpningar.

 

 

 

 

Mer information

För att ladda ner våra posters:

  • ”Bed bugs – Efficiency of Nattaro Safe”
  • ”Bed bugs – Down the trap”

Vänligen maila oss så skickar vi över filen!

Kontakta oss

Kontakta oss