Innovativa lösningar och världsunik forskning

Nattaro Labs är ett svenskt bolag som med utgångspunkt i världsunik forskning utvecklar innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Genom en kombination av egen evidensbaserad forskning, innovativ produktutveckling och ett nära samarbete med saneringsföretag har Nattaro Labs idag en unik position som produktutvecklande vägglusspecialister på den internationella marknaden.

Kontakta oss