14 Jul 2017

Vägglöss har utvecklats till ”super-bugs”!

 

Det är sedan tidigare känt att många vägglöss runt om i världen har utvecklat motståndskraft mot ett antal pesticider såsom deltametrin och andra pyretroider. De är inte fullständigt immuna vid direktkontakt, men tål mycket högre doser av bekämpningsmedlen nu än förr. Under se senaste åren har resultat publicerats som dessutom visar att vägglöss har börjat bli resistenta mot ytterligare två ämnen: bifenthrin och chlorfenapyr.

Richard Naylor
Cimex Lectularius

Forskarna bakom studien har jämfört vägglöss som levt skyddade från pesticider sedan 1973 (Harlan) med vägglöss som samlats in från miljöer i USA som behandlats med dessa insektsgifter. De olika vägglusstammarna utsattes för halter av de respektive ämnena som var tillräckliga för att döda 99 % av Harlan-vägglössen på tre dagar. Av de mest motståndskraftiga vildfångade stammarna så överlevde mer än hälften av insekterna. Det fanns vidare ett tydligt mönster som tyder på att de vägglusstammar som var motståndskraftiga mot det ena ämnet också var det mot det andra ämnet.

Resultaten visar återigen på vägglössens förmåga att utveckla motståndskraft mot olika typer av kemiska bekämpningsmedel, och att det inte nödvändigtvis hjälper att bara byta till en annan typ av kemisk pesticid. Det är tydligt att kemiska bekämpningsmedel måste kombineras med andra typer av bekämpningsåtgärder såsom Nattaro Safe eller löst kiselgur (Verminix/Myrnix), värmebehandling, fällor och madrasskydd, både för att uppnå goda bekämpningsresultat och för att undvika att väglössen blir ännu mer motståndskraftiga.

Varken bifenthrin eller chlorfenapyr är godkända för användning mot vägglöss i Sverige.

Om du vill läsa vidare om ämnet:
Ashbrook, A. E., Scharf, M. E., Bennet, G. W. och A. D. Gondhalekar, 2017, Detection of Reduced Susceptibility to Chlorfenapyr- and Bifenthrin-Containing Products in Field Populations of the Bed Bug (Hemiptera: Cimicidae), Journal of Economic Entomology 2017, 1–8. https://doi.org/10.1093/jee/tox070

I Entomology Today
I PCT Online

 

 

 

Kontakta oss