10 Mar 2020

Om vägglusen – kunskap som kan göra skillnad

Grundläggande fakta om vägglusen

I en amerikansk studie från 2017, Bed Bugs and Hotels, presenterades de tillfrågade en bild med sex olika småkryp , och ombads peka ut vilken av dessa som var en vägglus. Av affärsresenärerna var det endast 35% som kunde identifiera vägglusen och bland privatresenärerna 28%. Samtidigt svarade 43% att de oroade sig för vägglöss när de bodde på hotel, ytterligare 35% svarade att de tänkte på problemet men oroade sig inte för det.

Vägglusens livscykel

Den sk. vanliga vägglusen, Cimex Lectularius, är en blodsugande skinnbagge som hör till den större familjen av Cimicidae. Inom den här familjen med ett 70-tal arter så finns det framförallt två som är en s.k. obligat hematofag (enbart lever på blod) från oss människor. Den ovan nämnda, som är vanligast på våra breddgrader och en tropisk variant, Cimex Hemipterus, som är vanligast förekommande i länder med tropiskt klimat.

Vägglusen går igenom fem nymfstadier innan den utvecklas till en vuxen vägglus, och den behöver tillgång till blod under hela denna cykel samt även som vuxen för att kunna föröka sig. Mellan varje stadie ömsar vägglusen skinn och efter varje blodmål lämnar den efter sig kolsvarta prickar av avföring.

Cimex Lectularius

För ett framgångsrikt liv behöver vägglusen konstant tillgång till värddjurets blod (dvs. oss) och därför hittar vi dem 9 av 10 gånger i vår säng, eller på platser där vi uppehåller oss länge nog för att de ska hinna äta, t.ex. flyg, tåg, buss eller andra transportmedel. Det kan ta mellan 5-20 minuter för en vägglus att äta sig mätt, och den behöver äta ungefär 1 gång per vecka. Den föredrar vårt blod men kan även sticka våra husdjur och andra däggdjur i samma storlek. Begränsningen avgörs av storleken på värddjurets röda blodkroppar (s.k. erytrocyter), de måste kunna få plats i vägglusens matkanal.

Vägglusen är nattaktiv och ljusskygg, den kan inte flyga och inte hoppa men springer snabbt och säkert på de allra flesta underlag.

Kontakta oss