25 Nov 2021

Stort intresse att förvärva units i Nattaro Labs

Nattaro Labs noteringsemission tecknades till ca 137% av över 1000 investerare.
”Vi är fantastiskt nöjda med det överväldigande intresse Nattaro Labs har fått under hela IPO-processen” , säger Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB. Läs mer om utfallet och tilldelningen i vår pressrelease.

2021-11-24 Pressmeddelande Nattaro Labs AB tecknat till 137%>>

Kontakta oss