12 Maj 2021

Patent i Ryssland för Nattaro Labs doftbete

Nu är ett patent för vårt unika doftbete, som attraherar vägglöss, även i kraft i Ryssland. Sedan tidigare gäller detta för såväl Sverige som Europa.

Nattaro Scout doftbete

Nattaro Labs komposition och förfarande för att attrahera vägglöss har därmed erkänts som en teknisk lösning på ett problem. Patentet innebär att företaget bygger vidare på patentportföljen och ges rättsligt skydd för innovationen på ytterligare marknader. Patentet ger ensamrätt till uppfinningen och ingen annan har nu rätt att sälja, kopiera eller distribuera doftbetet utan Nattaro Labs tillåtelse. Det ryska patentet beviljades via ROSPATENT, den ryska federationens patentverk, i Moskva. Utöver de ryska och europeiska patenten så har Nattaro Labs lämnat in motsvarande ansökningar för andra marknader där granskning pågår.

 

Kontakta oss