18 Nov 2021

Patent i Japan för Nattaro Labs doftbete

Det unika doftbetet Nattaro Scout har nu beviljats patent i Japan. Sedan tidigare finns patent i USA, Ryssland och flera länder i Europa.
”Att vi får patentet beviljat i Japan är ytterligare bevis på uppfinningshöjden i vårt unika doftbete”, säger Carl-Johan Gustafson, VD Nattaro Labs AB.

Läs mer om Nattaro Scout här.>>

2021-11-18 Pressmeddelande Nattaro Labs AB beviljas patent i Japan>>

Kontakta oss