1 Sep 2017

Problemet med vägglöss växer i USA

Orkin och Terminix släpper ny statistik om vägglusproblemen i USA, och enligt dem är Baltimore och Cleveland de hårdast drabbade storstäderna. Tätt följda av Washington DC samt Cincinatti. Läs mer >>

13 Jul 2017

Nattaro Labs på ICUP 2017

Det är sedan tidigare känt att många vägglöss runt om i världen har utvecklat motståndskraft mot ett antal pesticider såsom deltametrin och andra pyretroider. De är inte helt immuna men tål mycket högre doser av bekämpningsmedlen nu än förr. Nu har resultat publicerats som visar att vägglöss har börjat bli resistenta mot ytterligare två ämnen: bifenthrin och chlorfenapyr. Detta var ett viktigt tema på årets ICUP (International Conference on Urban Pests) i Birmingham där två av våra medarbetare deltog. Läs mer >>

10 Jan 2017

Nattaro Safe®, vägglustejp, som förebyggande skydd mot vägglöss

I ett inslag om vägglöss på SVT Nyheter tidigare i år kunde man se vår produkt Nattaro Safe® vägglustejp monteras på en säng. Med vår vägglustejp kan man jobba med vägglusens biologi och inte mot den. Läs mer >>

1 6 7 8
Kontakta oss