24 Aug 2018

Om Nattaro Labs på Medicon Village

Bra artikel om Nattaro Labs och Genovis och Immunovia av Medicon Village Fastighet AB.
Bland annat så skriver de följande om Nattaro Labs:

”- Vi har haft 50 procent tillväxt i nettoförsäljning hittills i år. Och anställt tre personer under de senaste 12 månaderna, säger Carl-Johan Gustafson, VD på Nattaro Labs.

I januari lanserade de sin andra produkt – en detektionsfälla med patentsökt doftbete som imiterar doften av ett vägglusbo. Den har de nu marknadsfört i 10 länder. Den första produkten är en patenterad vägglustejp som förebyggande kan skydda sängar med hjälp av ett uttorkande medel.

– Under de två senaste åren har vi haft ett snitt på 84 procent av försäljningen i Sverige, men fokus ligger på internationell tillväxt. Redan detta år siktar vi på 50-50, så att vi har åtminstone hälften av försäljningen internationellt, poängterar Carl-Johan Gustafsson.

Precis som Genovis nyttjar Nattaro Labs närheten till spetskompetens på Medicon Village Science Park och i dess närhet.

– Vi har knutit till oss Hans Gredeby som satt nästan mittemot oss och tidigare var vd på Adroit Science. Vi har även nytta av lokalerna runt omkring, berättar Carl-JohanGustafson. Vi pratar med andra och har nära till att fråga dem om tips och råd. Det tycker jag är viktigt.”

Läs hela artikeln här:

Om Nattaro Labs på Medicon Village

Kontakta oss