8 Sep 2020

Nattaro Scout har längre hållbarhet

Vi kan nu bekräfta 33% längre hållbarhet

Efter ett omfattande testarbete kan vi nu bekräfta 33% längre hållbarhet för doftbetet till vår fälla Nattaro Scout. Den uppdaterade förvaringstiden är nu hela 12 månader från produktionsdagen.

Långtidsförvaringen av doftbetet är fortsatt i kylskåp, och notera att det inte får frysas. Kortare perioder i rumstemperatur påverkar inte doftbetets effektivitet negativt. Kontrollera alltid det bäst före datum som står på förpackningen innan användning.

Nattaro Scout doftbete har sedan ett tag tillbaks försetts med en skyddande etikett, som förhindrar läckage under transport och hantering. Det är viktigt att komma ihåg att hålet alltid ska peka uppåt när man placerar doftbetet i fällan, efter man dragit bort etiketten.

Scout med etikett

Nattaro Scout används idag framförallt av professionella skadedjurssaneringstekniker, som ett verktyg för att verifiera ett misstänkt angrepp, och som kontroll efter en avslutad sanering samt för att åstadkomma en kontinuerlig övervakning i miljöer med hög risk för vägglusangrepp. Placera ut 2 eller fler fällor per säng, på de mörkaste platserna. Gärna mellan madrasser eller intill sängbenen i hörnen av sängen. Regelbundna inspektioner av Nattaro Scout, både utsidan och insidan, rekommenderas.

Hålet ska vara uppåt

Här hittar du ytterligare information om Nattaro Scout.

Kontakta oss