29 Maj 2020

Nattaro Safe luslister når en ny milstolpe med Byggvarubedömningen

Nattaro Safe har kategoriserats i klassen Accepteras av Byggvarubedömningen

Flera svenska bostäder har sedan 2016 fått luslister installerade, dvs. vår patenterade lustejp Nattaro Safe bakom golvlisten, i hela eller delar av lägenheten. Syftet med installationen är att förhindra en spridning av eventuella vägglusangrepp i fastigheten och för att underlätta saneringsarbetet om lägenheten drabbas av ett vägglusangrepp. Efter önskemål från kunderna så har lustejpen nu genomgått Byggvarubedömningens miljöbedömning. Vi är glada att kunna meddela att Nattaro Safe har kategoriserats i klassen Accepteras.

Nattaro Safe och golvlist dvs. luslisten

Byggvarubedömningen skapades av aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden för att tillhandahålla information och göra en miljöbedömning av produkter utifrån kriterier som utvärderar ingående ämnens egenskaper och produktens livscykelpåverkan (miljöpåverkan vid tillverkning, användning och vid bortskaffande som avfall).

Läs mer om lösningen här och kontakta oss om gärna om du vill ha en kostnadsuppskattning för ert byggnads- eller renoveringsprojekt.

 

Kontakta oss