16 Dec 2021

Nattaro Labs AB startar dotterbolag i USA

Carl-Johan Gustafson

Nattaro Labs AB meddelar att Bolagets styrelse idag beslutat att starta dotterbolag i USA som ett led i en satsning på marknaden i Nordamerika. Etableringen beräknas vara klar under första kvartalet 2022.
”Beslutet att starta upp ett eget dotterbolag i USA är ett viktigt steg i en långsiktig satsning på marknaden i Nordamerika, vilken vi bedömer kommer att spela stor roll för bolagets framtida tillväxt”, kommenterar Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB. Läs hela pressreleasen här.

Kontakta oss