14 Okt 2020

Europeiskt patent för Nattaro Scout

Doftbetet i Nattaro Scout har nu beviljats ett europeiskt patent

Patentet för doftbetet i vägglusfällan Nattaro Scout har nu trätt i kraft. Såväl i Sverige som i övriga länder Nattaro Labs valt att validera patentet. Det europeiska patentet beviljades via EPO, Europeiska patentverket, i München. Kungörelsen gjordes i Svensk Patenttidning 2020-35.

Doften av ett vägglusbo är nu patenterad
Bed bug harbourage
Foto: Richard Naylor

Vår komposition och förfarande att attrahera vägglöss har därmed erkänts som en teknisk lösning på ett problem. Patentet innebär nu att Nattaro Labs bygger vidare på patentportföljen och stärker det rättsliga skyddet för bolagets innovationer. Patentet ger ensamrätt till uppfinningen och ingen annan har nu rätt att sälja, kopiera eller distribuera Nattaro Scout utan Nattaro Labs tillåtelse.

Nattaro Labs VD Carl-Johan Gustafson kommenterar nyheten;

”Det godkända patentet för doftbetet, som används i vår vägglusfälla, innebär en förstärkning och utökning av vårt patentskydd och skapar möjligheter för oss att växa internationellt med Nattaro Scout.

Vill du vet mer om produkterna eller om bolaget;

Kontakta oss

Kontakta oss