11 Maj 2022

Europeiska myndigheter godkänner Nattaroprodukt

Redan 2018 ansökte vi tillsammans med tyska Biofa GmbH, om unionsgodkännande för Nattaro Labs patenterade kiselgurstejp hos myndigheten ECHA (European Chemical Agency). Nu har ansökan i Belgien godkänts, vilket innebär att vi kan gå vidare med nationella egistreringar i europeiska länder.

Godkännandet gäller för såväl professionell som icke professionell användning, vilket innebär att vår patenterade produkt Nattaro Safe utöver professionella skadedjursföretag även får användas av andra typer av bolag och av privatpersoner.

”Det känns fantastiskt att efter mer än tre års arbete tillsammans med Biofa äntligen få klart med ett godkännande i ansökningslandet Belgien. Detta innebär att vi nu kan gå vidare med nationella registreringar, vilket sannolikt ger möjlighet till försäljning av vår produkt Nattaro Safe i fler europeiska länder redan under andra halvan av 2022”, säger Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB.

Pressrelease 10 Maj 2022 Europeiska myndigheter godkänner Nattaroprodukt

Kontakta oss