Investor Relations

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund.

Nattaro Labs AB är noterade för handel på Spotlight Stock Market.

 


Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Nattaro Labs AB (publ), org. nr 556846-8465 (“Bolaget”), kallas till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022.
Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

 

Kallelse till årsstämma i Nattaro Labs AB >>

 

Valberedningens förslag inför årsstämma 220614 >>

 

Fullmaktsformulär >>

 

Poströstningsformulär – Nattaro Labs AB >>

 

Rapporter

Delårsrapport januari – mars 2022 >> 

 

Kontakt

Carl-Johan Gustafson, VD
carl-johan@nattarolabs.com
+46 73 301 9223

Kontakta oss