Investor Relations

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund.

Nattaro Labs AB har blivt godkända för notering på Spotlight Stock Market.  Första dag för handel i aktien beräknas till 10 december och handel i teckningsoptionen beräknas till 23 december.

Allmänheten i Sverige samt professionella investerare i Sverige och internationellt erbjöds möjlighet att teckna units i Nattaro Labs under teckningsperiod 8 – 19 november 2021.

Inbjudan till teckning av units i Nattaro Labs AB>>
Informationsmemorandum Nattaro Labs AB>>

 

Pressmeddelande

2021-11-24 Pressmeddelande Nattaro Labs AB tecknat till 137%>>

2021-11-18 Pressmeddelande Nattaro Labs AB beviljas patent i Japan>>

2021-11-05 Pressmeddelande Nattaro Labs godkända för notering >>

Aktiviteter

2021-11-11 Dagens PS intervjuar Nattaro Labs VD Carl-Johan Gustafson >>

Nattaro Labs medverkar på Stora Aktiedagen i Göteborg 9 november 2021>>

Vill du se Nattaro Labs presentation på Stora Aktiedagen i Göteborg 9 november 2021? Klicka här!

 


Kontakt

Carl-Johan Gustafson, VD
carl-johan@nattarolabs.com
+46 73 301 9223

Kontakta oss