Vaggloss - Nattaro Labs - Nattaro Labs

Om vägglöss

Fakta

 • Vägglusen är inte en lus, utan en skinnbagge. En vuxen individ är rödbrun, platt och stor som ett linfrö.
 • Den är obligat blodsugare, d.v.s. alla dess utvecklingsstadier behöver ett mål blod för att kunna utvecklas och som vuxen för att föröka sig.
 • Första gången man blir biten av en vägglus kan det ta 1-2 veckor innan man får en reaktion.
 • Vägglusen har en unik förmåga att utveckla motståndskraft mot insektsgift, vilket bidragit till dess återkomst.
 • Den lever inte på oss, men av oss.
 • Vägglusen har ett kryptiskt beteende, vilket gör att den ligger still i mörka skrevor och vrår större delen av dygnet och kommer enbart fram för att äta. Det sker normalt på natten. Det gör den svår att upptäcka och sanera.
 • Vägglusen är långlivad och kan gå i dvala under perioder. Vid en temperatur på 10°C kan den ligga i dvala drygt ett år.
 • Alla stadier av vägglöss dör vid +48°C i en halvtimme och vid -18°C i en timme.
 • Vägglusen sprider inga sjukdomar, men ett angrepp kan ge den drabbade stort obehag såväl fysiskt som mentalt. Det kan också bli kostsamt om man behöver byta ut möbler och renovera det drabbade rummen efter en sanering.
 • Vägglusen sprids till nya platser med hjälp av oss och våra saker.
 • Kolla efter spår i och runt sängen när du tar in på ett hotellrum, ha inte bagaget nära sängen. Ta för vana att alltid tvätta dina kläder efter en resa och förvara inte din resväska i sovrummet.
 • Kontakta ett professionellt saneringsföretag om du upptäcker ett angrepp.
Collage tiny blood suckers