Företaget - Nattaro Labs - Nattaro Labs

Företaget

I november 2010 träffades de fyra grundarna till Nattaro Labs första gången, som deltagare i entreprenörsprojektet Mobile Heights/Life Science Business Center anfört av Marianne Larsson från Teknopol. Dr Camilla Ryne – biolog med 17 års erfarenhet som forskare i kemisk ekologi vid Lunds Universitet, Magnus Bäckmark – ingenjör med 20 års erfarenhet av produktutveckling, mekanikkonstruktion samt test och verifiering, Carl-Magnus Hansson – civilingenjör från LTH med 20 års erfarenhet av projektledning, industrialisering och produktion, Christine Dahlman Jacobsen – ekonom med magister i entreprenörskap från Lunds Universitet och 15 års erfarenhet av marknadsanalys, affärsutveckling, marknad och försäljning. Genom en process av ”open innovation” uppstod tycke, respekt och en insikt om att gruppen kompletterande varandra mycket väl. Detta i kombination med en gemensam vision för hur man skulle bygga en företagsverksamhet med utgångspunkt i Dr Rynes världsunika forskning om vägglöss (deras kemiska kommunikation och beteende) och Nattaro Labs var ett faktum. Bolagets namn är inspirerat av ett gammalt ordspråk – ”Med löss och lånade pengar får man ingen nattro.”

Det första året tillbringades på Ideon Innovation och på LSI, Lund Life Science Incubator, som företag blev medlem av i augusti 2011. Efter inflyttningen i dessa lokaler kunde Nattaro Labs bygga upp en egen forsknings- och utvecklingsmiljö. I mars 2012 flyttade Nattaro Labs, tillsammans med övriga på LSI, in på Medicon Village. I denna mylla och på denna gårdsplan trivs och frodas nu verksamheten, som hunnit med att delta i Venture Cup med gott resultat, attraherat nytt kapital från privata och statliga finansiärer, erhållit Forska & Väx från Vinnova, uppmärksammats regionalt samt nationellt i såväl TV som Radio.