Förebyggande skydd mot vägglusangrepp, mota vägglusen i grind - Nattaro Labs
Nattaro Safe

Förekom ett vägglusangrepp med Nattaro Safe

Nattaro Safe

Nattaro Safe - ger ett långtidsverkande skydd, utan skadliga kemikalier, mot vägglöss.

Människan och vägglusen har en lång gemensam historia. De senaste åren har vi upplevt en närmast explosionsartad återkomst av denna skadeinsekt i Sverige. Det från ett läge då den i princip varit utrotad i hela västvärlden. Nattaro Safe, som monteras på sängramen under sängen, förhindrar att ett vägglusangrepp uppstår. Du kan köpa våra produkter i vår web shop

Nattaro Labs

Vi är ett forskningsbaserat företag, som utvecklar och erbjuder tjänster och produkter för att förebygga, hitta och effektivt bekämpa vägglusangrepp.

Nattaro Labs produkter skall ge dig som kund en möjlighet att hitta vägglöss fort, behandla dem med precision och med minimal miljöpåverkan samt att med säkerhet kunna avgöra när ett rum är fritt från skadedjuret.